x

Zaloguj się

Poczucie bezpieczeństwa dla ludzi I środowiska

Magazyny chemiczne przeznaczone są do składowania materiałów niebezpiecznych. Przy użyciu tego typu rozwiązań mogą Państwo składować materiały niebezpieczne zgodnie z przepisami, bezpiecznie i wygodnie. Dzięki solidnej, odpornej na wandalizm konstrukcji, doskonale zabezpieczają i chronią przechowywane w nim substancje i towary. Kontenery magazynowe stanowią uniwersalny i podręczny magazyn na materiały niebezpieczne przechowywane w małych i dużych pojemnikach, które należy chronić przed czynnikami atmosferycznymi. Kontenery magazynowe są czasami rozbudowywane w celu dostosowania ich do określonych potrzeb klienta.