x

Zaloguj się

Magazyny do składowania substancji chemicznych na miarę Twoich potrzeb

Magazyny chemiczne i ich zastosowanie
Magazyny chemiczne to kompleksowe rozwiązania do składowania materiałów niebezpiecznych. Przy ich użyciu można składować substancje oraz mieszaniny niebezpieczne zgodnie z przepisami, bezpiecznie i wygodnie. Jest to niezmiernie ważne, gdyż niewłaściwie przechowywanie takich substancji może spowodować dużo szkód: doprowadzić do pożaru, zanieczyszczenia gleby, czy wód, uszkodzenia ciała a nawet utraty zdrowia i życia. A wszystko to w rezultacie do poważnych konsekwencji finansowych i prawnych nałożonych na osoby odpowiedzialne za nadzór oraz  bezpieczeństwo w miejscu pracy.

Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu
Bezpieczeństwo to sprawa priorytetowa. Odpowiednie przepisy zobowiązują zarządy firm do właściwego i pewnego przechowywania oraz składowania substancji potencjalnie niebezpiecznych. Dostęp do nich winny mieć jedynie osoby upoważnione, a ich użytkowanie powinno odbywać się zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.

Substancje niebezpieczne i łatwopalne muszą znajdować się w szczelnych i odpornych na warunki atmosferyczne pojemnikach, ale dodatkowo te pojemniki muszą być zabezpieczone przed działaniem promieni słonecznych, wysokich i niskich temperatur, ale jednak pozostawione w pomieszczeniach wentylowanych. I takie wymagania postawiła nam firma z Małopolski, która każdego dnia ma do czynienia z dużą ilością substancji niebezpiecznych. Firma ta chcąc nie tylko dostosować się do aktualnych przepisów, ale także pragnąc zapewnić jak najlepsze właściwości użytkowe substancji, zdecydowała się na wyposażenie swojego zakładu w specjalistyczny magazyn do przechowywania materiałów niebezpiecznych. Zależało jej na sprawdzonym dostawcy, posiadającym doświadczenie oraz wykonującym rozwiązania zgodnie z wymaganiami klienta.

Przyjazd magazynu chemicznego model WSC-T-E.2-70 od producenta do Topserw. Przygotowanie do prac montażowych.

Szerokie wymagania, sprawdzone rozwiązania
Topserw specjalizuje się w dostarczaniu różnego rodzaju rozwiązań zapewniających bezpieczne miejsce pracy oraz ochronę środowiska naturalnego. Jednym z głównych elementów naszej działalności jest sprzedaż, montaż i serwis magazynów na substancje chemiczne. Te wyspecjalizowane konstrukcje zapewniają nie tylko najwyższy poziom bezpieczeństwa, ale także pozwalają utrzymać optymalne właściwości przechowywanych substancji, co jest niezmiernie istotne w zachowaniu ciągłości procesu produkcyjnego. Co ważne, na co często zwracają uwagę odbiorcy i miało to miejsce także tym razem, nasze produkty posiadają wszelkie wymagane przepisami certyfikaty oraz atesty. Ponadto nasi pracownicy posiadają odpowiednie uprawnienia, działamy zgodnie z normami, co potwierdzają certyfikaty ISO oraz TUV.

Wyzwanie
Nasz odbiorca borykał się z częstymi wyciekami z pojemników, co stwarzało duże niebezpieczeństwo, a także prowadziło do zanieczyszczania powierzchni magazynowych. Ponadto zależało mu na takim rodzaju magazynowania, aby przechowywane substancje były w odpowiedniej temperaturze oraz konsystencji. Pojawiła się kwestia łatwego zamykania, możliwości załadunku pojemników wózkiem widłowym, przechowywania piętrowego oraz odpowiedniej pojemności wanny wychwytowej. Do tego doszło ogrzewanie oraz system wentylacyjny. W związku z faktem, że przechowywane wewnątrz pojemniki mogą spowodować nieoczekiwany wybuch lub zapłon, konieczne było zastosowanie takiego wyposażenia magazynu (elementy w wykonaniu przeciwwybuchowym Ex Atex), które będzie chronić ich zawartość przed niekorzystnymi warunkami mogącymi przyczynić się do eksplozji.

W naszej ofercie jest bardzo wiele gotowych magazynów z różnorakim wyposażeniem, ale wiemy, że nie zawsze dany produkt spełni wszystkie wymagania odbiorcy. A to wymiary się nie zgadzają, a to klient chciałby więcej półek itp. Ale z tym też sobie radzimy, gdyż wyspecjalizowaliśmy w przygotowywaniu rozwiązań pod określone potrzeby – można powiedzieć, że tworzymy magazyny skrojone na miarę potrzeb. A to wszystko przy zachowaniu najwyższych standardów jakości i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Montaż skrzynki rozdzielczej (124.590.116), urządzenia grzewczo-chłodzącego (196.500.112) oraz wentylatora elektrycznego (strefa 1,2) (124.590.103)
 

Magazyn według wytycznych klienta
Tak i też było tym razem. W odpowiedzi na specjalne elementy, wymiary i właściwości, jakie wymagał klient, stworzyliśmy magazyn praktycznie od podstaw. Magazyn bez dodatkowego wyposażenia (model WSC-T-E.2-70, kod produktu: 124.320.270) przyjechał do nas bezpośrednio od producenta z Niemiec. Pomimo dość dużej wysokości w stosunku do głębokości i szerokości, cała konstrukcja była bardzo stabilna. Ponadto dodatkowe wzmocnienia i wsporniki zwiększyły stabilność konstrukcji.

Magazyn pokryty został specjalną farbą w kolorze wybranym przez odbiorcę, która nie tylko zapewniła mu estetyczny wygląd, ale także zabezpieczyła przed działaniem warunków atmosferycznych. Drzwi przesuwne zapewnią łatwy dostęp do wnętrza magazynu oraz pozwolą na manipulację wózkiem widłowym. Brak dostępu do wnętrza magazynu przez osoby nieuprawnione będzie zapewniać wmontowany w drzwiach zamek.

Wewnątrz magazynu, w części podłogowej znajduje się pojemna wanna wychwytowa, której zadaniem będzie zebranie i bezpieczne przechowanie wszelkiego rodzaju ewentualnych wycieków substancji niebezpiecznych. Nałożona na nią kratownica zapewnia stabilne składowanie. Półka górna magazynu została wykonana w formie kratownicy. Wysoką nośność obu kratownic zapewnia ich konstrukcja – wykonanie z grubej blachy oraz odpowiedni rozstaw oczek.

Wnętrze kontenera: pojemna wanna ociekowa, drugi poziom na wzmocnionych wspornikach, kratki ociekowe zapewniające stabilne i pewne przechowywanie

Wyposażenie dodatkowe
Magazyn wymagał modyfikacji, aby spełniał wymagania Klienta. Konieczne było zainstalowanie wewnątrz systemu wentylacji dla odpowiedniej cyrkulacji powietrza i zapewniania danej temperatury w okresie wiosenno-letnim. W okresie zimowym właściwą temperaturę oraz konsystencję przechowywanych substancji zapewniać będzie system nagrzewnic. System klimatyzacji wymagał wykonania specjalnych kanałów wentylujących, których wymiar oraz ukształtowanie zostały specjalnie zaprojektowane pod ten dany kontener. Zainstalowany wentylator to urządzenie w wykonaniu przeciwwybuchowym, gwarantujące najwyższy poziom bezpieczeństwa w przypadku przechowywania substancji łatwopalnych, ale także takich, których związki lotne także mogą spowodować wybuch.

Montaż wentylatora w wykonaniu przeciwybuchowym, sprawdzenie szczelności instalacji

Ponadto zamontowano oświetlenie wewnątrz magazynu, także w wykonaniu nieiskrzącym Ex, co zapewne ułatwi pracę osobom odpowiedzialnych za nadzór oraz dostawę produktów w firmie docelowej. Dzięki specjalistycznym elementom w wykonaniu Ex, cały magazyn spełnia wymagania przechowywania w strefach zagrożonych wybuchem lub pożarem.

Całość po rzetelnym sprawdzeniu została bezpiecznie i fachowo przetransportowana do klienta przy użyciu dźwigu oraz platformy ciężarowej. Wszystko zgodnie z planem oraz w określonym terminie. Odbiór towaru odbył się bez zastrzeżeń.

System wentylacji i ogrzewania został zabezpieczony przez wykonane na zamówienie specjalne tunele
 
Zwrócić tutaj trzeba uwagę, że odbiór magazynu od producenta, montaż dodatkowego wyposażenia, dostosowywanie konstrukcji do potrzeb klienta, transport i dowóz do niego były idealnie zgrane w czasie i odpowiednio zaplanowane. Do przewozu i postawienia kontenera wykorzystany został specjalistyczny sprzęt, wszystko po to, aby przypadkiem nie naruszyć konstrukcji, czy uszkodzić jakiś elementów magazynu.

Niezmiernie istotny jest etap transportu magazynu, gdyż jest to konstrukcja duża, wymagająca zamówienia odpowiedniego pojazdu. W przypadku tego typu realizacji, zapewniamy profesjonalny transport na terenie całego kraju, ale także dostarczamy nasze rozwiązania za granicę.

Załadunek gotowego magazynu chemicznego na specjalną platformę transportową przy pomocy dźwigu. Ostatnie chwile przed wyjazdem kontenera do klienta.

 
Fachowa pomoc oraz doradztwo
W naszej ofercie mamy setki produktów, ale zdajemy sobie sprawę, że czasami zdarzają się sytuacje, gdzie trzeba stworzyć produkt niemalże od podstaw, zmodyfikować istniejący czy dostosować go do określonych wymagań. Dlatego wprowadziliśmy do naszej oferty opcję projektów indywidualnych, dzięki którym każdy zainteresowany przy wsparciu naszych przedstawicieli otrzyma produkt zgodny z oczekiwaniami.

Wszystkim, którym zależy na fachowej pomocy technicznej, profesjonalnemu podejściu oraz najwyższej jakości produktów polecamy nasze rozwiązania oraz nasze usługi. Wspólnie stworzymy projekt skrojony na miarę Waszych potrzeb.
 
Więcej informacji na temat opisanego magazynu chemicznego omówiliśmy w jego karcie produktu, którą znajdziesz klikając TUTAJ.