x

Zaloguj się

Poczucie bezpieczeństwa dla ludzi I środowiska

Magazyny chemiczne to kompleksowe rozwiązania do składowania materiałów niebezpiecznych. Przy ich użyciu  mogą Państwo składować substancje i mieszaniny niebezpieczne zgodnie z przepisami, bezpiecznie i wygodnie. Dzięki solidnej, odpornej na wandalizm konstrukcji, doskonale zabezpieczają oraz chronią środki i towary w nich przechowywane.

Kontenery magazynowe stanowią uniwersalny i podręczny magazyn na materiały niebezpieczne przechowywane w małych i dużych pojemnikach, które należy chronić przed czynnikami atmosferycznymi. Kontenery magazynowe są czasami rozbudowywane w celu dostosowania ich do określonych potrzeb klienta.